ธรรมะ - สูงเลิศล้ำ ให้ทำแนทางดี
จารึก - มีในใจ ใฝ่แสวงหาไว้
สุขัง - มีมาได้ กะย้อนใจพร้อมพรำ
สติ - นำสู่ให้ เป็นได้ดังจา
ผู้ใด๋ - ใจแก่กล้า อยากลาห่างหนีกรรม
ประพฤติธรรม - ทางดี สิห่างหนีกรรมฮ้อน
ย่อมอยู่ - สุขขาข่อน อายุขัยในโลก
เป็นสุข - หายโศกฮ้อน คือด้ามดังจา


อัศจรรย์คนสร้าง กฐินแฮบ่ได้แห่
คนบ่สร้างแท้แท้ สังมาได้แห่ไป
ฟองกะฟองมาถ่อน ฟองตีต้ายตะฝั่ง
อ้ายสินั่งอยู่หินก้อนล้าน ต้นไว้บ่ให้ฟอง

ควายบักเลเฒ่า ฮากหยั่งบ่ถึงดิน
ไหลเวินไปเวินมา หลุดบ่มีเกลือจ้ำ

อัศจรรย์ใจกุ้ง สิกุมกินปลาบึกใหญ่
อัศจรรย์ไก่บักโจ้น สิไปซ้นอยู่ดาว