PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เสียงสรภัญญ์


 1. บทสรภัญญะพระคุณมารดา (อาจารย์เสรี ฐิตสาโร)
 2. บทสรภัญญะ กาเหว่า เว้าวอน (อาจารย์ เสรี ฐิตสาโร)
 3. สรภัญญ์บูชาพระรัตนตรัย
 4. เสียงร้องสารภัญญะม่วนๆ"พ่อหม้ายใจมาร"
 5. กลอนบุญเดือนสิบ
 6. องคุลีมาลย์ ๒
 7. องคุลีมาลย์ ๑
 8. สรภัญญ์ "นาคน้อยขอขมาลาบวช"
 9. กลอน สรภัญญ์ เด้อ พี่น้อง
 10. บทสวด ทำนอง สรภัญญะ
 11. ฝากอีกคัฟ ติดใจคัฟ
 12. ขอฝากอีกจักเทื่อ คัฟ
 13. บทสังขาร สรภัญญะ
 14. เอาสรภัญญะมาฝาก
 15. พาโยมไปทำบุญวัด ลำนางรองเหนือ บุรีรัมย์
 16. ตักบาตรเทโว
 17. พระเวสสันดร
 18. ศีลข้อห้า
 19. บูชาดอกไม้
 20. สารภัญญะชมไพร
 21. สารภัญญะองคุลิมาล
 22. สรภัญญ์กลอนอำลา 5
 23. สรภัญญะ
 24. สรภัญญอีสาน ใหม่
 25. สรภัญญอีสาน
 26. สรภัญญอีสานบ้านเฮา
 27. สรภัญญ์ 4
 28. สรภัญญ์ 3
 29. สรภัญญ์ 2
 30. สรภัญญ์ 1
 31. สรภัญญ์อาราธนาเทศน์(แม่แวว)
 32. สรภัญญ์อาราธนาเทศน์(แม่สุบิน)
 33. สรภัญญ์อาราธนาเทศน์(แม่ขันธ์)