คำสู่ขวัญหรือสูตรขวัญ(หายาก)

สมาชิกได้ร้องขอให้มีเสียงการสูตรขวัญ เพื่อเป็นอนุรักษ์ครับ บอกว่าหายาก ไม่เกินความสามารถครับ หามาให้แล้วครับ

Top