ผญา เสียงผญา คำทวย

ผญา มาจากคำว่า ปรัชญา เป็นคำว่า ผญา ในปัจจุบัน ลูกหลานควรได้สืบต่อภูมิปัญญาอันฉลาดของคนโบราณอีสาน ทั้งคำทวย หรือคำถามที่ให้ประโยชน์ด้านความคิด รู้จักวิเคราะห์

เสียงผญา "สอนศีลธรรม"

กระทู้
0
ข้อความโพสต์
0
กระทู้
0
ข้อความโพสต์
0
ไม่พบข้อความ

ผญาทั่วไป

กระทู้
1
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
1
ข้อความโพสต์
2
Top