ลำคู่

ลำคู่ เป็นการชิงไหวชิงพริบ ของหมอลำระหว่าง หมอลำฝ่ายชาย และหมอลำฝ่ายหญิง ตัดบทกันด้วยภาษาของหมอลำ ด้นกลอนสดๆบนเวที นับเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานจริงๆ

Top