ลำซิ่ง

การลำแบบประยุกต์ให้ทันสมัย ลำซิ่งมีทั้งลำซิ่งสมัยเก่า และลำซิ่งสมัยใหม่ เร่งจังหวะของการร้องหมอลำอย่างเร็ว เพื่อไม่ให้เบื่อ

สังวาลน้อย ดาวเหนือ

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
8
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
8

เซียงแหลม แกมหมู่มั่ง

กระทู้
1
ข้อความโพสต์
1
กระทู้
1
ข้อความโพสต์
1

บันทึกการแสดงสดหมอลำซิ่งมันส์

กระทู้
39
ข้อความโพสต์
48
กระทู้
39
ข้อความโพสต์
48
  • naykan

ลำซิ่งต่อกลอน

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3

Top