เสียงสรภัญญ์

วิธีการอย่างหนึ่ง คือการแทรกคำสอน ธรรมะ ลงไปในบทกลอนภาษาอีสาน นำมาแต่งเป็นคำร้องสรภัญญ์ของคนอีสาน

ลำผญาประวัติพระพุทธเจ้าชุดที่ 1

กระทู้
15
ข้อความโพสต์
20
กระทู้
15
ข้อความโพสต์
20

ลำผญาประวัติพระพุทธเจ้าชุดที่ 2

กระทู้
12
ข้อความโพสต์
12
กระทู้
12
ข้อความโพสต์
12

สรภัญญ์ทำวัตรเช้า (จ.เขมจิตต์)

กระทู้
13
ข้อความโพสต์
15
กระทู้
13
ข้อความโพสต์
15

สรภัญญ์ทำวัตรเย็น (จ.เขมจิตต์)

กระทู้
17
ข้อความโพสต์
25
กระทู้
17
ข้อความโพสต์
25

Top