ไฟล์เทศน์แหล่อีสาน

ให้โหลดเทศน์แหล่อีสาน ทางเวบขอสงวนบีบอัดไฟล์ให้เหลือ 32 kbs เพื่อสำหรับฟัง ไม่ได้ให้โหลดนำไปจำหน่าย รักษาลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิมไว้เด้อครับ

Top