ไฟล์เทศน์แหล่ไทย

ให้โหลดเทศน์แหล่ไทยภาคกลาง อื่นๆเกี่ยวกับเทศน์ไทยครับ เผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่าได้คิดว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ เพราะทางเวบได้บีบไฟล์ให้เหลือ 32 น้อยที่สุด ให้ไว้สำหรับฟัง ไม่สามารถนำไปอัดจำหน่ายได้ รักษาลิขสิทธิ์เจ้าของเขานะครับ

Top