กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

กันตรึม

เป็นเสียงร้องของชาว "เขมร" ส่วนมากมาจากภาคอีสานตอนล่าง ทางจังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ที่มีการแสดงกันตรึมอย่างมากมายแพร่หลาย กันตรึมมาจากคำว่า กัน หมายถึง ร้อง ตรึม หมายถึง สนุกสนาน

ร็อคตำเป็ก

กระทู้
10
ข้อความโพสต์
10
กระทู้
10
ข้อความโพสต์
10

สังวร กันตรึมร็อค

กระทู้
10
ข้อความโพสต์
10
กระทู้
10
ข้อความโพสต์
10

บุญเฮือ เสียงสวรรค์

กระทู้
10
ข้อความโพสต์
13
กระทู้
10
ข้อความโพสต์
13

สมานชัย เสียงระทม

กระทู้
13
ข้อความโพสต์
14
กระทู้
13
ข้อความโพสต์
14

ดาร์กี้ กันตรึมร็อค

กระทู้
23
ข้อความโพสต์
24
กระทู้
23
ข้อความโพสต์
24

จันทรา เสียงเสน่ห์

กระทู้
10
ข้อความโพสต์
10
กระทู้
10
ข้อความโพสต์
10

ส่องแสง รุ่งเรืองชัย

กระทู้
23
ข้อความโพสต์
23
กระทู้
23
ข้อความโพสต์
23

Top