กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

ลำคู่

ลำคู่ เป็นการชิงไหวชิงพริบ ของหมอลำระหว่าง หมอลำฝ่ายชาย และหมอลำฝ่ายหญิง ตัดบทกันด้วยภาษาของหมอลำ ด้นกลอนสดๆบนเวที นับเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานจริงๆ

Top