กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

เทศน์แหล่อีสาน

แหล่ทำนองอีสาน หรือแหล่เทศน์ทำนองสรภัญญะอีสาน เป็นอีกหนึ่งที่มีบทบาทในการเทศนาสั่งสอนสาธุชนด้วยความหลากหลายวิธีการเผยแผ่ธรรมะ

กอไผ่ยายนกเอี้ยง

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
17
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
17

กัณหาชาลี

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
14
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
14

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
19
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
19

ขอลูกเผิ่นมาเลี้ยง

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
9
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
9

คาดทุกข์บ่เห็นมี

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
8
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
8

คูลูนางอั้ว

กระทู้
5
ข้อความโพสต์
19
กระทู้
5
ข้อความโพสต์
19

จำปาสี่ต้น

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
6

ต้นฉลับลีลาวดี

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
28
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
28

นางตุ่นใจบาป

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
6

นางนกกระยางขาว

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
13
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
13

นางกุลฑลเกสี

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4

นางนกกระยางขาว(อ.ถวิล)

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4

นางปฏาจรา

กระทู้
5
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
5
ข้อความโพสต์
6

นางสิบสอง

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
3
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
3

นางหมาขาว(ยุวธรรมเสียงทอง)

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
24
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
24

อีนางหอยโข่ง

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4

นายพรานคืนศีล

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
7
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
7

บักเว่อหาวบักนาวโฮ่

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4

บาปบ่แพ้บุญ

กระทู้
5
ข้อความโพสต์
8
กระทู้
5
ข้อความโพสต์
8

บุญกอบบุญโกย

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
6

บุญคุณพ่อแม่

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
12
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
12

แหล่ปุจฉาวิสัชนา(อ.สุริยา)

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
3
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
3

ดวงประทีป

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

เปิดประตูนรก

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4

เงาบาป

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4

แหล่อวยพร

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
7
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
7

หาบซ้างซาแมว

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

หัวอกลูกสะไภ้

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4

สุวรรณสาม

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
7
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
7

สายนิ่งสายแนน

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

เขยกกค้าซ้าง

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3

ย่าเลี้ยงไก่บ่มีโตขัน

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
6

ย่ากินปลิง

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3

มือถือสากปากถือศีล

กระทู้
5
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
5
ข้อความโพสต์
6

มหาแดงลืมตัว

กระทู้
6
ข้อความโพสต์
20
กระทู้
6
ข้อความโพสต์
20

แหล่มหาชาติเดี่ยว

กระทู้
6
ข้อความโพสต์
10
กระทู้
6
ข้อความโพสต์
10

มหาชาติทำนองเดิม

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3

มหาชาติ อ.คำปิ่น

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
7
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
7

แหล่มหาชาติวัดโพธิ์โนนทัน

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
6

พุทธานุภาพ

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

พระเวสสันดร(มหาพิม)

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
6
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
6

พระคุณแม่(มหาพิม)

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
5
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
5

ผัวขี้เขี่ยเมียขี้ขอนดอก

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4

ปู่สอนหลาน

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
9
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
9

บุพกรรมของพระโมคคัลลาน์

กระทู้
1
ข้อความโพสต์
1
กระทู้
1
ข้อความโพสต์
1

เวสสันดร-นิกรน้อยเสียงสวรรค์

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
7
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
7

แหล่น้ำตาแม่หม้าย-อ.สุริยา

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4

แหล่นางนกกระยางขาว-อ.สุริยา

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
3

บุญบ่สมบวช-อ.สุริยา

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

พระเจ้าห้าพระองค์

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

บุญเหนือบาป-อ.สุริยา

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

พระเวสสันดร-อ.สุริยา

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4

หัวอกลูกสะไภ้หัวใจแม่ย่า-อ.ทองดี

กระทู้
3
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
3
ข้อความโพสต์
4

เฮ็ดบุญหาแจกข้าวให้-อ.สุริยา

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
2

เศรษฐีมือสามนิ้ว

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
3

ลูกซายคูณหน้าลูกสาวหล่าเนรคุณ

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
5
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
5

แร้งคาปมากาคาบหนี

กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
2
ข้อความโพสต์
4

คนตายขายคนเป็น

กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
4
ข้อความโพสต์
4
กระทู้
14
ข้อความโพสต์
16

ใต้ร่มผ้ากาสาวพัตร์

กระทู้
5
ข้อความโพสต์
7
กระทู้
5
ข้อความโพสต์
7

Top