แหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของลูกอีสานทั่วโลก บ้านหลังนี้ มีแต่ความจริงใจ และความรักแบบลูกอีสาน บ่ว่า บ่บ่น มีแต่เอาใจกัน
คลิกเข้าหน้าแรก ฮักกันแพงกัน ต้อนรับกันดีดีเด้อ
ใช้บริการเครื่องมือค้นหาของเฮาเด้อพี่น้อง ฟ่าวดี ค้นปุ๊บเห็นปั๊บ
ธรรมะ สรภัญญ์ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ หมอดู คาถา ผญา หมอลำ พิณแคนโปงลาง ศิลป์อีสาน คืองานของเราในการดูแลรักษา

สถานีวิทยุ เทศน์แหล่ ลำเรื่อง ลำล่อง ศิลปินอีสาน ดาวน์โหลด เวบบอร์ด หน้าบ้าน

กลับไป   อีสานโกอินเตอร์ > ลูกอีสานธรรมะ
ลืมพาสคลิกหม่องนี้

ลูกอีสานธรรมะ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระธรรม และสงฆ์ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตของคนอีสานและทั่วไปให้ดำรงชีพด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สิ่งที่ควรรู้ ก็ควรรู้

ขอให้สมาชิก ที่สมัครใหม่ ใช้ Gmail นะครับ ห้ามใช้ hotmail

ตอบกลับ
 
เครื่องมือจัดการกระทู้ ค้นหาในกระทู้นี้
เก่า 01/05/2011, 21:06   #1
พรสุธรรม
เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเวบ
 
รูปส่วนตัว พรสุธรรม
 
สมัครเมื่อ: 07/2010
โพส: 382
พลังชื่อเสียง: 15
พรสุธรรม is a splendid one to beholdพรสุธรรม is a splendid one to beholdพรสุธรรม is a splendid one to beholdพรสุธรรม is a splendid one to beholdพรสุธรรม is a splendid one to beholdพรสุธรรม is a splendid one to beholdพรสุธรรม is a splendid one to behold
Unhappy

ผลของความดีคือบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ นั้นเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าทำให้เราสามารถใช้ชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะทิฏฐุชุกรรมคือการทำความเห็นความให้ถูกต้อง ซึ่งความเห็นถูกต้องนั้นจะมีขึ้นได้ก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


งานชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เราก็คือ คันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ คันถธุระ คือการศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ และความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้อย่างอื่นเลย คือรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วเราก็นำความรู้นั้นมาเป็นวิปัสสนาธุระก็คือทำปัญญาให้เกิดด้วยการปฏิบัติ


ขออนุโมทนากับผู้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้วันเวลาแห่งวันหยุดสร้างสรรค์คุณงามความดีไปฟื้นฟูสติและดำริด้วยปัญญาให้มีความเจริญแห่งชีวิตเพื่อเดินทางสู่ทางมรรคผลนิพพานได้โดยเร็ว ส่วนท่านอื่นๆ ที่ได้เพียรกระทำบุญทั้งหลายก็ขอให้กาย เจริญ วาจาเจริญ ทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน อนุโมทนาค่ะ


เราจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครทำแทนใครได้ แล้วไม่มีใครช่วยเราได้ หากเราไม่ช่วยตัวเอง เพราะชีวิตจะสุขจะทุกข์ก็ที่ตัวเราเองเราต่างคนต่างมีอดีตภพ ต่างคนต่างมีอดีตกรรม เมื่อมี “อดีตกรรม” เราก็ต้องพูดเรื่อง “กรรม”


กรรมคือการกระทำ


การกระทำนั้นประกอบไปด้วยเจตนาที่ดี เรียกว่า กุศลกรรม


การกระทำนั้นประกอบไปด้วยเจตนาที่ไม่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม


เราทุกคนก็ต้องเคยทำกรรมทั้งดีและชั่ว ทั้งชนิดดีมากก็ทำ ดีน้อยก็ทำ ชั่วมากก็ทำ ชั่วน้อยก็ทำ มาในอดีตภพโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเราได้ทำอะไรมาบ้าง เมื่อมีการกระทำแล้วก็ส่งผลให้เราได้รับไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ชีวิตของเราตั้งแต่ลืมตามาจนหลับตาลง เราจึงพบอารมณ์พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง หรือเรียกว่าอารมณ์ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง นี่ก็เพราะวิบากที่เราทำมาเอง

ถ้าเราทำกรรมดีมาวิบากนั้นก็มาจากเหตุดี เราก็ต้องได้รับผลดี ถ้าเผื่อเราทำกรรมไม่ดี เราก็ต้องได้รับผลไม่ดีนั้น ฉะนั้น ผู้ให้ผลของกรรม..วิบากคือตัวเราเอง ไม่ใช่ใครเลย เจ้านายกรรมนายเวรที่แท้จริงนั้นก็คือตัวเราเอง เพราะเราเป็นเจ้าของกรรมเอง โบราณท่านบอกว่าเราเป็นเจ้าของกรรมเวร เราทำกรรมดีมา เราก็เป็นเจ้าของกรรมดีนั้น ถ้าเผื่อเราทำเวรมา เราก็เป็นเจ้าของกรรมไม่ดีนั้น เราจะไปโทษใครไม่ได้เลย หรือเราจะไปสะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตา ให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิให้เราไม่ได้


เราเรียนมาแล้วว่ากรรมนั้นมีอำนาจ แล้วกรรมก็แบ่งใหญ่ ๆ เป็น ๔ ประเภท คือ


๑. ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาติ


๒. อุปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลในชาติหน้า


๓. อปรปราเวทนียกรรม กรรมที่ให้ผลตั้งแต่ชาติที่ ๓ เป็นต้นไป


๔. อโหสิกรรม เป็นกรรมที่ไม่ให้ผลแล้วอโหสิกรรมยกเลิกการให้ผลไปเพราะหมดแรงหรือไม่มีผู้รับผลคือหมดจากการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อไม่มีเจ้าของ เหมือนเจ้าหนี้ตายเราก็ไม่ต้องใช้หนี้กับใคร เมื่อเป็นพระอรหันต์ จุติจิตของพระอรหันต์เกิดขึ้น คือ สิ้นภพสิ้นชาติ กรรมที่เราทำมาทั้งหลายอดีตภพอันยาวแสนนาน อโหสิหยุดการให้ผล อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อกรรมนั้นให้ผลไปแล้ว เช่น ครุกรรม เป็นต้น


ครุกรรม แปลว่า กรรมหนัก เช่น ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ทำให้พระพุทธเจ้าห้อพระโลหิต ทำสงฆ์ให้แตกคณะ เป็นต้น ผู้ที่ทำกรรมเหล่านี้มีที่ไปแน่นอน คือภายหลังความตายจากชาติที่ตนเองทำย่อมต้องไปอบาย กรรมเหล่านี้เป็นชนกกรรมแน่นอนทำให้เราปฏิสนธิ ในที่แคบๆ มีแต่ทุกข์ก็คือ อบายสัตว์ เมื่อให้ผลแล้ว กรรมนี้อโหสิแล้ว ยกเลิก แต่ถามว่าทำไมเราตกนรกบ่อยๆ นรกคือบ้านเก่าของเรา ก็เพราะเราทำกรรมที่เป็นหนักๆ มา บ่อยๆ


เมื่อเข้าใจเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง คือ ไม่ประมาท เพราะการศึกษาทำให้เราเข้าใจเหตุและผล ว่าเหตุนี้ให้ผลอย่างไร ผลนี้ปรากฏขึ้นมาจากเหตุอะไร ธรรมทั้งหลายย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งสิ้น ใครทำใครได้ ทำมากได้มาก ทั้งดีทั้งชั่ว


ท่านทั้งหลายเมื่อมาศึกษาแล้วต่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิต คือ หลีก ละ ลด และ เลิก เพราะตอนนี้ขึ้นชื่อว่า บาปทุจริตเราไม่ทำแล้ว เช่นการฆ่าสัตว์ เราไม่ทำเพราะว่าเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์ ผลมี ๙ ประการ ใครเป็นผู้ได้รับผลก็คือตัวเราเอง ลองหลับตาแล้วชี้มาที่ตัวเองแล้วพูดว่า “ ถ้าเราฆ่าสัตว์ เราจะต้องทุพพลภาพ รูปไม่งาม กำลังกายอ่อนแอ กำลังกายเฉื่อยชา กำลังปัญญาไม่ว่องไว เป็นคนขลาดหวาดกลัวง่าย มีความกล้าฆ่าตัวเองหรือถูกฆ่าได้ จะต้องพินาศในบริวาร จะต้องอายุสั้น”


ถามว่า กลัวไหม? เมื่อเรากลัวผลอย่างนี้ เราก็หยุดเหตุเสีย เพราะผลเหล่านี้มาจากเหตุคือการฆ่า ดอกเบี้ยของบาปข้อนี้มีตั้ง ๙ % น่ากลัวมาก และไม่ว่าจะเป้นอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร พูดปด พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดคำหยาบ มีอภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้สมบัติทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความพยาบาทปองร้าย และมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิ รวมเป็นอกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นทางที่ไม่ควรดำเนิน พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครเชื่อ เมื่อทำแล้วผลมันเป็นอย่างนี้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Namo : 01/05/2011 เมื่อ 23:12
พรสุธรรม ได้ออฟไลน์   ตอบพร้อมอ้างข้อความ
ตอบกลับ

Bookmarks


ขณะนี้มีผู้ใช้งานกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 

(View-All Members who have read this thread since 22/02/2012, 06:44 (Set) (Clear)
There are no names to display.
เครื่องมือจัดการกระทู้ ค้นหาในกระทู้นี้
ค้นหาในกระทู้นี้:

ค้นหาแบบละเอียด


กระทู้ที่คล้ายกัน
กระทู้ ผู้เริ่มกระทู้ ฟอรั่ม ตอบกลับ โพสล่าสุด
เรื่องของกรรม Namo ความเชื่อ 5 24/08/2010 22:26


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7. และเวลาในขณะนี้คือ 06:31.

ขับเคลื่อนระบบโดย vBulletin® Version 3.8.11 | ภาษาไทยโดย iCafeZone.Net
สงวนลิขสิทธิ เวบอีสานโกอินเตอร์ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้อง ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
ทีมงานอีสานโกอินเตอร์ พุทธสถานสวนธรรมวารี ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร 099-1953644 เวบมาสเตอร์ เปิดตลอด 24 ชม. thep3300@gmail.com LineID: pm.narinthep Facebook: Narinthep Thongchai