การตัดกรรมตัดเวร

#1
ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเวรคืออะไร เวรคือกรรมชั่วที่ได้กระทำลงไป แล้วส่งผลภายหลัง เช่น ปล้น ชิง วิ่งราว ภายหลังถูกจับได้ เขาเรียกว่า เวร ขับรถประมาทรถคว่ำรถชน เรียกว่า เวร เวรกับกรรมเป็นของคู่กัน แยกออกจากกันไม่ได้ อุปมาเหมือนปาก ฟัน ลิ้น

คาถาสวดตัดเวร

(ตั้งนะโม ๓ จบ)
สวดบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ตามด้วย มงคลจักรวาฬใหญ่ มงคลจักรวาฬน้อย อย่างละจบ จากนั้นให้เอาหม้อดิน ๑ ใบ เอาเล็บมือ เล็บเท้า เส้นผม ของผู้จะตัดเวรใส่ลงไป เอาด้ายสายสินธ์ผูกรอบหม้อ แยกออกเป็น ๔ เส้น ให้พระคุณเจ้าถือไว้รูปละเส้น พร้อมด้วยมีดน้อย รูปละเล่ม กล่าวคาถาตัดกรรม(ว่าทีละรูป)

กัมมัสสโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระโน ยังกัมมังกะริสสามิ กัลยานังวา ปาปะกังวา ปะสะทายะโท ภะวิสสามิ ตัสสะ ตัดนี่บ่...บ่..ตัดนี่บ่...บ่..ตัดนี่บ่..ตัด (เอามีดตัดสายสินธ์ เอาลงหม้อ ว่าทีละรูป ทำเหมือนกัน ยกเว้นรูปที่ ๔)

รูปที่ ๔ ให้ว่าคาถาตัดเวร

นะหิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะ สัมมันติ เอสะ ธัมโม สะนันตะโน ตัสสะ ตัดนี่บ่...บ่..ตัดนี่บ่...บ่..ตัดนี่บ่...ตัด
เมื่อตัดสายสินธ์ลงในหม้อแล้ว ให้ผู้จะตัดเวรเอามือวางไว้ที่ปากหม้อ พระเอาน้ำหยาดลงที่มือ แล้วว่าคาถาเหมือนตอนแรก ทีละรูปจนครบ แล้วเอาผ้าด้ายดิบสีขาวปิดปากหม้อ โยมถวายปัจจัย พระให้พร เป็นเสร็จพิธี ให้เอาหม้อไปฝังที่ต้นโพธิ์
 
Top