ขอรายงานโต..

#1
สิบสิฮ้างพันสิฮ้างกะให้ฮ้างไฮ่นาสวน ใจของเฮาชาวอิสานอย่าสุพังเพม้าง มาซอยสร้างซอยแปลงให้คือเก่า ให้เวบเฮาเฮือนนี่..ไปหน้าให้ฮุ่งเฮือง..เด้อพี่น้อง เป็นกำลังให้ท่านมหาเด้อข้าน้อย
 
Top