พิธีกรรม เสียเข็ญอุบาทว์

#1
คำว่าเข็ญ เป็นชื่อของลางชนิดหนึ่ง เช่น ยืนหรือนั่งอยู่ดีดี หมามาเยี่ยวฮดขาจั่งสี้ นั่งอยู่บ้านซือๆจิ้งจกตุ๊กแก กะตกปุ๊กลงมาใส่จั่งสี้ หรือฝันร้ายฝันบ่ดี เรียกว่า"เข็ญ" ยังบ่เถิงว่าเป็นเคราะห์ ให้ฟ้าวไปให้เพิ่นยาคูอยู่วัดรดน้ำมนต์หรือถวายสังฆทาน ขอสมาทานศีล ๕ เข็ญนั้นกะสิหาย


ให้หาดอกไม้ขาวห้าคู่ เทียนห้าคู่ ดอกไม้ขาว ๘ คู่ เทียน ๘ คู่ ใส่ขันแล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
จากนั้น ให้หมอผู้ทำพิธี ปั้นข้าวเหนียว จ้ำที่ตัวผู้จะเสียเข็ญ แล้วกล่าวคำเสียเข็ญว่า

พุทธะกำจัด ธรรมะกำจัด สังฆะกำจัด กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ เสนามณฑล
ทุกขะโรคะภะยาเวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสะตุ จะเตชะสา ชะยะสิทธิ ธนัง ลาภัง โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เต ฯ
ปั้นข้าวที่จ้ำตัวนั้นทิ้ง เพื่อให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้กิน ก็จะมีอานิสงค์ตามสถานภาพนั้น แล
 
Top