กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

สำนึกถึงพระคุณแม่

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์
พระคุณแม่ เลิศฟ้า มหาสมุทร

พระคุณแม่ สูงสุด มหาศาล

พระคุณแม่ เลิศกว่า สุธาธาร

ใครจะปาน แม่ฉัน นั้นไม่มี

อันพระคุณ ใครใคร ในพิภพ

ยังรู้จบ แจ้งค่า มาพร่ำขาน

แม่และพ่อ มีคุุณต่อบุตร สุดประมาณ

ขอกราบกราน ระลึกถึง ซึ้งพระคุณ

เจ้าข้าเอ๋ย ใครหนอใคร ให้กำเนิด

จึงก่อเกิด เติบใหญ่ ด้วยไออุ่น

ทั้งกล่อมเกลี้ยง เลี้ยงลูกมา ด้วยการุณ

ช่วยค้ำจุน ให้รอดพ้น เป็นคนมา

ถึงลำบาก ร่างกาย ใจห่วงลูก

ด้วยพันผูก ดวงใจ ให้ห่วงหา

หัวอกใคร จะอุ่นเท่า อีกเล่านา

คอยปลอบเช็ด น้ำตา คราระทม

เป็นแดนใจ ใสสะอาด ปราศกิเลส

เป็นสรรเพ็ชญ์ ของบุตร พิสุทธิสม

ความรักเปี่ยม เมตตา น่านิยม

ประดุจลม โชยเย็น ใครเห็นดี

หอบสังขาร ทำงาน เลี้ยงลูกน้ัอย

เกรงจะด้อย ใจทราม ต่ำศักดิ์ศรี

จึงส่งให้ ได้ศึกษา วิชามี

ให้ได้ดี กว่าแม่พ่อ หวังรอคอย

เหมือนนกกา หาเหยื่อ มาเผื่อลูก

เปรอความสุข หาทรัพย์ไว้ ให้ใช้สอย

ยามไกลพราก จากอุรา ตั้งตาคอย

ใจละห้อย นอนสะอื้น ขื่นขมทรวง

กว่าลูกลูก จะสำนึก พระคุณท่าน

ช่างเนิ่นนาน บ้างชีวา ลาลับล่วง

บ้างก็ป่วย จนแทบ สิ้นแดดวง

ลูกจึงห่วง เอาใจใส่ ในกายา

อย่าให้รอ ใกล้ตาย จึงกราบใกล้

เป็นศพไป จึงรู้บุญ คุณท่านหนา

ยามท่านอยู่ ควรรู้ชัด สร้างศรัทธา

ตอบแทนคุณ มารดา บิดาเอย...


ขอบคุณที่มา หนังสือสี่สังเวชนีสถาน โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

Top