หลวงพ่อสมภพ & ธรรมที่ทำให้เกิดความแกล้วกล้า ๑

#2
ขอโหลดหลวงพ่อสมภพ & ธรรมที่ทำให้เกิดความแกล้วกล้า ๑

“ลักษณะของบุญ คือ ใจเราดี ใจเรามีความสุข
ใจเรามีความสบาย เย็นอกเย็นใจ ไม่ทุกข์ ไม่ร้อน
ไม่วุ่น ไม่วาย นี่แหละบุญ” หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 

Top