อานิสงส์การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่น หรือทำบุญร่วมกับผู้อื่น

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์
#1
อานิสงส์การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่น หรือทำบุญร่วมกับผู้อื่น

ไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่น จะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดี ดวงชะตาแข็ง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชาตินี้จะได้พบแต่เรื่องดี ๆ (สาธุ...)

ขอบคุณที่มา : หนังสือแก้กรรมทำเองได้ และความกรุณาจาก คุณพี่วันวิสาข์ อินทา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

Top