อานิสงส์การถวายยารักษาโรคให้วัด ออกเงินค่ารักษาพยาบาลให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์
#1
อานิสงส์การถวายยารักษาโรคให้วัด ออกเงินค่ารักษาพยาบาลให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์

ก่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา สุขภาพกายและจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนด้านเวชภัณฑ์ การรักษา

ขอบคุณที่มา : หนังสือแก้กรรมทำเองได้ และความกรุณาจาก คุณพี่วันวิสาข์ อินทา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

Top