อานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่าง ๆ

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์
#1
อานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่าง ๆ

อย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิต หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว ทำให้มีเสียงไพเราะ และได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แนะนำ "พระคาถาพาหุงมหากา" พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก" เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาด้วยทุกครั้ง
(แผ่เมตตาให้เจ๊าของก่อนเด้อจ้า จั่งแผ่เมตตาให้คนอื่นจ้า)....ข่อยเคยฟังเทศน์พระเพิ่นว่าแนวนั้นจ้า.....
:D

ของคุณที่มา : หนังสือแก้กรรมทำเองได้ และความกรุณาจาก คุณพี่วันวิสาข์ อินทา นักจัดการงานทั่งไปชำนาญการ
 

Top