อานิสงส์ของการไม่โกงตาชั่ง

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์
#1
อานิสงส์ของการไม่โกงตาชั่ง


๑.ทำให้มีฟังสวยงามเรียบเสมอ

๒.ทำให้ฟันเต็มปากและไม่คดงอ

๓.ทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปากและฟันก่อนวัยอันควร


ขอบคุณที่มา : หนังสือแก้กรรมทำเองได้ และความกรุณาจากคุณพี่วันวิสาข์ อินทา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

Top