เสียเคราะห์น้อย (กลอนอิสาณ)

#1
สาธุ สาธุ สาธุ ข้าขอกราบอัญเชิญ พระพุทธเจ้าองค์เป็นเหง่าศาสดา เป็นสัตถาองค์เอก ขอกราบนิมนต์มาปลุกเสกพระคาถา มาขับเคราะห์กา และเคราะห์ไก่ เคราะห์น้อยใหญ่นกเขาคู เคราะห์นกเค้าหูโตฮ่ำฮ้อง พวกเคราะห์ร้ายหมายมวลมี ขอพระชินสีจงขับออก ไปนอกขอกขันธสีมา ขับออกจากกายาอย่าให้เข่า เคราะห์ขี่เขียดและขี่โก๋ เคราะห์ตุ๊กแกตกต่อหน้า เคราะห์หมู่นี่อย่ามีมา ให้สุขสันต์หรรษาอยู่ตลอด ขอให้ไทยเฮือนนี้ปลอดจากเคราะห์เข็ญ สัพพทุกข์อย่ามีมา สัพพภัยให้ห่างเว้น พระธรรมเจ้าเข่าจัดการ พญามารหนีพังพาด อย่าบังอาจเข่ามาหา พระสังฆาปัดป่ายไว้ ขอให้ได้แต่ความดี เคราะห์เข็ญจงหนีจาก เคราะห์ภัยหากจงหนีป๋า สัพพะทุกขา สัพพะภะยา สัพพะโรคาอย่าเข่าใกล้ ขอให้ได้แต่ความดี พุทธานุภาเวนะ ขอให้พระพุทธเจ้าจงขับหนี ธัมมานุภาเวนะ ขอพระธรรมมวลมีจงซอยป้อง สังฆานุภาเวนะ ขอพระสงฆ์ทุกแห่งห้องป้องกันภัย เคราะห์จังไรอย่าเข่าสู่ ขอให้อยู่สะบายดี ขอให้มีอายุ วัณโณ สุขัง พะลัง จงเกิดมีแก่เจ้า ก็ข้าเทอญ.
 
Top