กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

แหล่ขอลูกเผิ่นมาเลี้ยงขอเมี่ยงเผิ่นมาอม 1

nat

New Member
ม่วนๆ

สัพพรสัง ธัมมรโส ชินาติ = รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง

สัพพรติ ธัมมรติ ชินาติ = ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง

ตัณหักขโย สัพพทุกขัง ชินาติ = ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง!!!
 

Top