กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

โมดุลเสริม topposters CMPS

mahanoi

Well-Known Member
Staff Member
เห็นประโยชน์และไม่มีมาใน vbadvanced cmps
Top 10 Posters Module
This module was originally created by Adico for vBA CMPS 1.x on 3.0.x, I am just porting it to CMPS 2.x on vBulletin 3.5.x. Full credit goes to Acido for creation of this module, and the original can be found here: http://www.vbadvanced.com/forum/showthread.php?t=889
Installation Instructions:
1] Upload the topten.php file to your /forums/modules/ folder.
2] Create two new templates, adv_portal_topposters and top_posters and fill them in with the template information listed below.
3] Create a new PHP type CMPS module in your AdminCP, which includes the topten.php file and adv_portal_topposters templates.
4] You're done!
Templates:
=======================adv_portal_topposters=======================
$top_stats[top_posters]

============================top_posters============================
<tr class="alt1">
<td><span class="smallfont"><a href="/forums/member.php?u=$top_poster[userid]">$top_poster[username]</a></span></td>
<td><span class="smallfont">[$top_poster[posts]]</span></td>
</tr>
 

ไฟล์แนบ


Top