กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

โลกเป็นอันต่าง-ผญา

mahanoi

Well-Known Member
Staff Member
ผญา "โลกเป็นอันต่าง"
ตกมาเถิงปีสองพันห้า หมู่ประชาเป็นอันต่างเด้น้อ
ซ่างมาย่ายย่างเข้า เล็งเป้าสู่ตาราง
อย่าสิพากันหนีให้วัดฮ้าง ไปสู่ตารางใหญ่แออัด
ให้พากันเข้าวัด ฟังธรรมะพุทธะโคดมเจ้า
อย่าสู่มัวเมาแน่นมัวเมากุมกระหล่อมหลายท่อน
ให้เจ้าหาต่อนซิ้นพระธรรมไว้แว่นแยง
อย่าสิลืมฮีตเค้าตามฝาหรั่งเขาหลาย
จ้ากว่าเขาเว้าหยังพากันไปแอะแอ่นฟ้อน
ส่วนว่าเพลงไทยแท้หมอลำเฮาแต่กี้เก่า
ซ่างสิมาเพม้างมะลางม้วนป่าวดายแท้เด้ นางเอ้ย
โดย หอยสังข์
 

Top