กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

ผญาจ้า.........

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์
เกิดมาจนชาตินี้ ย้อนชาติเก่าคราวหลัง

เฮาบ่เคยทำทาน ขี่ถี่หลายเหลือฮ้าย

หาเงินไว้ เต็มโถงเต็มไถ่

บ่ให้ไผทั้งสิ้น กินทานสร้างบ่กระทำ

กรรมดีบ่สร้างไว้ เถิงยามตายไปเกิดชาติใหม่

เงินหลวงหลายเอาไปนำบ่ได้ ลูกหลานให้แค่บาทเดียว

ดวงวิญญาณท่องเที่ยว หาหม่องเกิดตามกรรม

เพราะบ่เคยทำบุญ หนุนให้เกิดหม่องดีได้

เหลียวไปเห็นกระท่อมฮ้าง กลางท่งนาเป็นปราสาท

คาดลาดเกิดถืกหม่อง แม่มีท้องสี่ขา

เกิดเป็นหมาเฝ่าบ้าน เห่าหอนใต้ตะล่าง

เห็นคนย่างเข้าใกล้ ไล่กัดฮ้ายเห่าดัง

หวังเพียงได้กินข้าว นำเจ้าของมื้อละอิ่ม

ถิ่มทานขี่ถี่ฮ้าย กะเลยได้เกิดเป็นหมา

ตายจากเป็นหมาแล้ว จั่งได้เกิดเป็นคน

มีแต่จนกับทุกข์ สุขบ่มีพอดี้

ใกล้สิมีเป็นได้ ผัดหนีไปไกลห่าง

ใกล้สิได้ขี่ช้าง เจ็บท้องขี่ผัดแล่นมา

ย้อนผลาเฮาหน่อย ได้แต่คอยหมากม่วงหล่น

บ่ทันเจ้าของต้น เพิ่นสอยได้ก่อนเฮา

โรคกะหลายหุ่มเข้า เทิงเบาหวานโรคปอด

โรคมะหลอดปอดป่อง เทิงยืงท้องปวดขา

หาหมอหยากะบ่ถืก หาหมอธรรมกะบ่ส่วง

เวรกรรมหน่วงเหนี่ยวไว้ สิไคขึ้นผัดจ่องลง

เป็นมะลวยควยข่วง เป็นมะล็อกง็อกง่อย

เป็นคนจ่อยผัดท้องปุ้ง เป็นคนอ้วนดากแป

สีกะสีแหล่แหล่ ดำ ดำ หม่น หม่น

ปานคนหมอบอกมื้อ เมือบ้านเก่าหลัง

หมากสตังค์ที่เก็บไว้ ให้หมอยากับหมอส่อง

มวลหมู่ชาวพี่น้อง คองเล่นโบกบาดท่าตาย

ชีวิตวายลงแล้ว กะวนเวียนเป็นคือเก่า

ย้อนว่าวัดบ่เข้า ทานศีลนั้นบ่ได้ทำ พี่น้องเอย


ขอบคุณที่มา พ่อครูดอทคอมจ้า
 

Top