มุทิตา

mahanoi

Administrator
Staff Member
คำว่า มุทิตา หมายถึง?


ช่วงนี้คำว่า "มุทิตา" ใช้กันบ่อยในโซเชียล จึงนำมาขยายให้ฟังครับ
คำว่า "มุทิตา" หมายถึงอะไร? ใช้อย่างไร?
มุทิตา หมายถึง ความมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า มีลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข ก็พลอยชื่นชมยินดี ในสิ่งที่เขาได้รับ โดยไม่ริษยา


คำว่า มุทิตา ใช้มากในวงการคณะสงฆ์ไทย ใช้บ่อย เพราะมีการแต่งตั้ง เลื่อน สมณศักดิ์ ของพระสงฆ์ไทย
ทำไมใช้มากในวงการพระสงฆ์ไทย ก็เพราะว่า เป็นคำบาลี เป็นภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ คนทั่วไปไม่อาจกล้าใช้คำนี้ พระสงฆ์ใช้นี้ดูเหมือนว่า จะเหมาะกว่า

ส่วนฆารวาสนั้น ใช้คำว่า แสดงความยินดี ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า congratulations แสดงความยินดีในความสำเร็จ

ใช้คำว่า "มุทิตา" ในเวลาไหน?
ใช้เวลาได้รับแต่งตั้ง เลื่อนขั้น ได้เลื่อนตำแหน่งใหม่

แสดงออกได้ด้วยการพูดแสดงความยินดี การส่งบัตรอวยพรไปแสดงความยินดี การมอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดี หรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีด้วย เป็นต้น
 
Top