ให้หมู่เจ๊าทายเอ๊า แม่นหยัง

Namo

ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์.................................................................................
...............................................................

เอาไว้ดักหนู พี่น้อง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเฮาจ้า แม้นบ่น้องพร จ้า
 
แก้ไขล่าสุดโดย mod:

ณรงค์

New Member
ให้หมู่เจ๊าทายเอ๊า แม่นหยัง ตอบกลับกระทู้

ทางอำเภอ สุวรรณภูมิ เขาเอิ้นว่า "กับ"ห่างหนู คันน้อยลงมาเอิ้น "หน่วง" เอาไว้ห่างแย้
 

manachat.k

New Member
ท้าวผาแดง

อันนี่ บ้านข้อย เขาเอิ้นว่า "กับยัน" เอาไว้ห้างหนู กระแต ถืกดีแท้เด้อ
 

Top